PUBLICACIÓ DEL LLIBRE 22@. 10 ANYS DE RENOVACIÓ URBANA

Publication of the book  22@ Barcelona. 10 years of urban renewal

-

22@

 

***********************************************

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PUBLICA EL LLIBRE LLIBRE 22@. 10 ANYS DE RENOVACIÓ URBANAON S’EXPLICA EL PLA 22@ I PROJECTES REALITZATS EN AQUEST DISTRICTE, EL CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR ENTRE ELLS.

***********************************************

***********************************************

Barcelona city council publishes the book 22@ Barcelona, 10 years of urban renewal, explaining 22@ plan and projects developed in this district, Hangar Artistic Creation Centre among them.

 

***********************************************