PUBLICACIÓ DEL LLIBRE BARCELONA CREA. FÀBRIQUES I ALTRES ESPAIS DE CREACIÓ

Publication of the book Barcelona crea. Fàbriques i altres espais de creació

-

bcn-crea

***********************************************

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PUBLICA EL LLIBRE BARCELONA CREA ON S’EXPLIQUEN PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN ANTICS ESPAIS INDUSTRIALS DE LA CIUTAT, ENTRE ELL EL CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR.

***********************************************

 

***********************************************

Barcelona city council publishes the book Barcelona Crea, explaining intervention projects in the former industrial sites of the city, the Hangar Artistic Creation Centre among them.

 

***********************************************