SENYALITZACIÓ I DISSENY GRÀFIC PEL CIBERNÀRIUM

Signposting and graphic design for the Cibernàrium

-

foto4

foto5

foto2

foto1

foto6

foto7

foto8

foto9

 

SENYALITZACIÓ

singposting

_

 

PLANOL

 

DISSENY GRÀFIC

graphic design

-

 

 

4vinilsDEF-1 235 6

 

 

***********************************************

AUTORS: YAIZA TERRÉ + ARANTXA MANRIQUE

COL·LABORADORS: ROGER P. GIRONÈS( DISSENY GRÀFIC), BINARY GREY (ELECTRONICA I CONSTRUCCIÓ)

SITUACIÓ: C/ROC BORONAT 117-125, BARCELONA

-

EL CIBERNÀRIUM ÉS UN ESPAI DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ VINCULAT A LES NOVES TECNOLOGIES.

 

PER RESOLDRE LA SENYALITZACIÓ ES DISSENYEN UNS RÈTOLS LLUMINOSOS CREATS A BASE DE LEDS CONNECTATS PER UNA PLACA BASE QUE FORMEN ELS CARÀCTERS TIPOGRÀFICS COM SI FOSSIN PÍXELS. ALGUNES DE LES PLAQUES ESTAN PROGRAMADES PER PODER OBTENIR UNA INDICACIÓ DE CONTINGUT VARIABLE.

 

LES PLAQUES ESTÁN CONTINGUDES EN UNS MARCS METÀL·LICS, ALGUNS D’ELLS DISPOSATS PER L’ESPAI EN FORMA DE BANDEROLA I D’ALTRES COLLATS A LES PARETS.

***********************************************

***********************************************

Authors: Yaiza Terré + Arantxa Manrique

Collaborators: Roger P. Gironès (graphic design), Binary Grey (electronic design and construction)

Situation: c/Roc Boronat 117-125, Barcelona

-

The Cibernàrium is a space for training and research linked to new technologies.

 

For the signposting, illuminated signs were designed based on leds connected through a base board which forms the typographical characters as if they were pixels. Some of the boards are programmed to be able to display variable content.

 

The boards are contained within metal frames. Some are screwed in flat to the wall, while others are attached by one edge.

 

 

***********************************************