CIBERNÀRIUM DE BARCELONA ACTIVA I SALA D’ACTES DE L’EDIFICI MEDIATIC

The Cibernarium and conference hall of the Mediatic building

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

 

 

17

 

 

***********************************************

ARQUITECTES: YAIZA TERRÉ + ARANTXA MANRIQUE

COL·LABORADORS: STATIC INGENIERIA S.A.P.(ESTRUCTURES), AIA INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL. (INSTAL·LACIONS), FPA FERRAN PELEGRINA I ASS.(ARQUITECTURA TÈCNICA).

FOTOGRAFIES: © OLGA PLANAS

SITUACIÓ: C/ROC BORONAT 117-125, BARCELONA

PROGRAMA: AULES DE FORMACIÓ, ESPAIS MULTIÚS, GESTIÓ, ESPAI WIFFI I SALA D’ACTESPROMOTOR:

BARCELONA ACTIVA SAU.

SUPERFÍCIE: 1,712,15M2

FINAL D’OBRA: FEBRER 2011

PRESSUPOST: 938,573,21€

-

EL CIBERNÀRIUM ÉS UN CENTRE DE CAPACITACIÓ I DIVULGACIÓ TECNOLÒGICA ADREÇAT A PROFESSIONALS I EMPRESES. PROMOGUT PER BARCELONA ACTIVA, DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT A LA PRIMERA PLANTA DE L’EDIFICI MEDIATIC, SITUAT AL BARRI DE LES NOVES TECNOLOGIES DE BARCELONA, EL 22@.

 

EL PROJECTE PARTEIX D’UNA PLANTA QUADRADA DE 44X44M AMB UN VOLUM CENTRAL FIX PREVIST PER ACOLLIR LA SALA D’ACTES DE TOT L’EDIFICI. LES DUES FAÇANES NORD-EST I SUD-OEST SÓN DE VIDRE, LA PRIMERA ESTÀ OBERTA CAP A LA CIUTAT I LA SEGONA ESTÀ PROTEGIDA PER UN FILTRE SOLAR TRANSLÚCID. LES ALTRES DUES FAÇANES, OPAQUES, CONTENEN ELS ACCESSOS I SERVEIS DE L’EDIFICI.

 

EL PROGRAMA S’ORGANITZA EN TRES PAQUETS: LES AULES DE FORMACIÓ, QUE SE SITUEN AL LLARG DE LA FAÇANA SUD-OEST, LES SALES MULTIÚS, QUE JUNTAMENT AMB L’ESPAI WI-FI S’OBREN A LA CIUTAT PEL COSTAT NORD-EST I GAUDEIXEN D’UNA TERRASSA ORIENTADA A MAR I LA SALA D’ACTES QUE ES COL·LOCA EN POSICIÓ CENTRAL.

 

L’ESPAI DE DISTRIBUCIÓ, QUE ENVOLTA LA PEÇA CENTRAL, ES CONCEP COM UN FLUID CONTINUU QUE CREIX I DECREIX RESPONENT A LES TENSIONS GENERADES PEL FLUX DELS USUARIS, TRANSFORMANT-SE EN ZONA D’ESPERA, REUNIÓ O CIRCULACIÓ.

 

LA DELIMITACIÓ ENTRE AULES, SALES MULTIÚS I ESPAIS DE DISTRIBUCIÓ ES MATERIALITZA AMB UNS VIDRES CURVILINIS EMMARCATS PER UNES PLATINES  METÀL·LIQUES QUE ELS SEPAREN SUBTILMENT DEL TERRA I DEL SOSTRE CREANT UNA LÍNIA D’OMBRA.

 

LA PEÇA CENTRAL ES CONFORMA PER UNA DOBLE PELL QUE CONTÉ USOS A LES SEVES DUES CARES. LA CARA INTERIOR CONTÉ L’ESCENARI MENTRE LA CARA EXTERIOR CONTÉ ESPAIS D’EMMAGATZEMATGE, BANCS I ACCESSOS.

 

EL MOBILIARI, EL DISSENY GRÀFIC I LA SENYALITZACIÓ, SUGGEREIXEN CONNEXIÓ I CONTINUÏTAT, ELS MATEIXOS CONCEPTES QUE SERVEIXEN DE MOTOR PER PROJECTAR LA RESTA DE L’ESPAI.

***********************************************

 

***********************************************

Architects: Yaiza Terré + Arantxa Manrique

Collaborators: Static Ingenieria s.a.p.(structure engigneer), Aia Instal·lacions Arquitectòniques sl. (mechanical engigneer), Fpa Ferran Pelegrina i ass.(quantity surveyor).

Photographs: © Olga Planas

Situation: c/roc boronat 117-125, barcelona

Programme: training rooms, multipurpose rooms, wifi area and conference hall

Client: barcelona activa sau.

Area: 1,712,15m2

Ender works: febrary 2011

Budget: 938,573,21€

-

Cibernàrium is a technology outreach and training center for professionals and companies. Promoted by Barcelona Activa, its activities are carried out on the first floor of the MediaTic building, located in the new technologies area in Barcelona, known as 22@.

 

The project starts from a 44×44 m square floor-plan with a fixed central volume intended to house building’s conference hall. The NE and SW facades are made of glass; the first opens toward the city, and the second is protected by a translucent sun filter. The remaining two facades, which are opaque, house the building’s entrances and bathrooms.

 

The program is organised into three blocks: the training rooms, locatedalong the SW façade; the multipurpose rooms, which, together with the Wi-Fi area, open to the city to the NE and enjoy a terrace overlooking the sea, and lastly, the conference room, which has a central position.

 

The distribution space around the central piece is conceived as a continuous fluid, growing and diminishing in response to the tensions created by the flow of users, thereby becoming a waiting area, an area for meetings or circulation.

 

The boundaries between rooms, multipurpose rooms and distribution spaces take form thanks to curvilinear glass panes framed by metal plates separating them subtly from the floor and the ceiling, and creating a line of shadow.

 

The central piece consists of a double skin, which has uses on both sides: the inner for the stage, the outer for storage spaces, benches and entrances.

 

The furniture, graphic design and signs suggest connection and continuity, the same concepts that drive the projection of the remaining space.

 

 

***********************************************