ESCENOGRAFIA PEL FESTIVAL DE “CINEMA A LA PLATJA” A LES PLATGES DE SANT SEBASTIÀ DE BARCELONA

Scenery for the “Cinema at the Beach” festival on the beaches of Sant Sebastià in Barcelona

-

1

 

 

***********************************************

ARQUITECTES: YAIZA TERRÉ + ARANTXA MANRIQUE

COL·LABORADORS:  SBDA (INFOGRAFIES)

PROMOTOR: MAGO PRODUCTIONS, MAX PORTA I SERGI VELA

DATA PROJECTE: JUNY 2009

PRESSUPOST: 22.000€

-

“CINEMA A LA PLATJA” ÉS UN FESTIVAL DE CINEMA LLIURE CELEBRAT A LA PLATJA DE SANT SEBASTIÀ DE BARCELONA DURANT L’ESTIU.

 

PER CREAR L’AMBIENTACIÓ BUSQUEM UNA ATMOSFERA ONÍRICA, UN PAISATGE TOU I CÒMODE, UN ESPAI QUE CONVIDI A L’ESPECTADOR FLOTAR I ENDINSAR-SE A UN MÓN PARAL·LEL DURANT EL TEMPS QUE DURA LA PROJECCIÓ.

***********************************************

 

 

***********************************************

Architects: Yaiza Terré + Arantxa Manrique

Collaborators: Sbda (images)

Client: mago productions, max porta i sergi vela

Project date: june 2009

Budget: 22.000€

-

“Cinema at the Beach” is a free cinema festival held at the Sant Sebastià beach in Barcelona during the summer.

 

To create the atmosphere we look for a dreamlike mood, a comfortable and soft landscape, a space that invites the spectator to float and be drawn into a parallel world during the time of the projection.

 

***********************************************